از بین بردن لک آدامس

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یخ را برروی لک آدامس قراردهید. پس از یخ زدن آدامس، می توانید تکه‌های آدامس را به راحتی از لباس جدا کنید. بنابراین برای از بین بردن لک آدامس از روی لباس می‌توانید یا آن را دخل فریزر بگذارید یا  یک تکه یخ را به مدت ۳۰ ثانیه یا بیشتر برروی قسمت لک شده قرار دهید.  وقتیکه آدامس خشک و سفت شد، فقط آن را با دست از لباس جدا کنید. لباس را در داخل ماشین لباس شویی قرار دهید. اگر بگذارید تا مایع لباسشویی برروی قسمت لک شده بماند، این کار باعث بهبود شستشو می‌شود. درب اندازه گیری ابزاری برای اندازه گیری مقدار مناسب استفاده از مایع لباس شویی است. فقط کافی است درب اندازه گیری را به اندازه صحیح مصرف مایع لباس شویی پر کنید و آن را  برروی لباس ها در داخل درام ماشین لباس شویی قرار دهید. همواره مطمئن باشید که از دستورالعمل شستشوی لباس پیروی می‌کنید. سپس، بعد از اتمام کار ماشین لباسشویی، لباس‌ها را از آن بیرون بیاورید.