از بین بردن لکه عطر

مایع لباس شویی تست را با دقت برروی قسمتی که لک شده است بریزید و قبل از قراردادن لباس در ماشین لباس شویی، آن را به آرامی بچلانید تا آب اضافی‌اش گرفته شود.

برای استفاده از مایع لباسشویی به میزان مناسب و صحیح می‌توانید از درب اندازه‌گیری تست استفاده کنید.

فقط کافی است که مایع را به اندازه خط نشانه گری که برروی درب اندازه‌گیری قرار دارد پر کنید و آن را داخل مخزن ماشین لباس شویی برروی لباس‌ها قرار دهید.

ماشین را برای شستشو برروی دور معمولی قرارداده، و دما را برروی بالاترین درجه حرارتی که برروی دستورالعمل شستشوی لباس نوشته شده تنظیم کنید. زمانیکه شستشوی ماشین پایان یافت، لباس ها را از داخل ماشین لباس شویی خارج کنید.