از بین بردن لک رنگ مو

قبل از اینکه قسمت لک شده لباس را زیر آب سرد بگیرید، رنگ مو باقی مانده را از روی لباس پاک کنید. بگذارید تا لباس به مدت ۳۰ دقیقه در محلول آب گرم و پودر لباس شویی تست خیس بخورد. مرحله اول را تکرار کنید و رنگ موهای باقی مانده را پاک کنید و لباس را زیر آب سرد آب کشی کنید. مایع لباس شویی تست را برروی قسمت لک شده بریزید و بدون اینکه لباس را آب کشی کنید، آن را در داخل ماشین لباس شویی قرار دهید. بگذارید که مایع لباس شویی برای یک مدت برروی قسمت لک شده بماند این کار موجب بهبود فرآیند شستشوی لباس می‌شود. می توانید از درب اندازه گیری استفاده کنید تا مطئمن شوید که از مایع لباس شویی به اندازه مناسب استفاده می‌کنید.فقط کافی است که در درب اندازه گیری به اندازه مناسب مایع لباس شویی بریزید و آن را برروی  لباس‌ها در داخل درام لباسشویی قراردهید. ماشین را برای شستشو برروی دور معمولی قراردهید، و دما را برروی بالاترین درجه حرارتی که برروی دستورالعمل شستشوی لباس نوشته شده تنظیم کنید. زمانیکه شستشوی ماشین پایان یافت، لباس ها را از داخل ماشین لباس شویی خارج کنید.