از بین بردن لکه واکس کفش

از یک کارد میوه خوری یا یک قاشق برای برداشتن واکس‌های باقیمانده برروی لباس استفاده کنید. فقط دقت کنید که کارد یا قاشق را برروی لک واکس نمالید چون این کار باعث نفوذ عمیق تر لک به بافت پارچه می‌شود. برای از بین بردن لکه بطور موثر، پودر لباس شویی تست را برروی لکه واکس کفش بریزید، برای این کار می‌توانید از درب اندازه گیری استفاده کنید. طراحی انعطاف پذیر درب اندازه گیری کمک می‌کند تا پودر را فقط برروی سطح لک شده و پارچه لباس  بریزید. بدون اینکه پودر لباس شویی را بشویید، لباس را در ماشین لباس شویی قرار دهید. اگر بگذارید که پودر لباس شویی برای مدتی روی لک لباس باقی بماند این کار باعث بهبود فرآیند شستشو می‌شود. می توانید از درب اندازه گیری استفاده کنید تا مطئمن شوید که از پودر لباس شویی به اندازه مناسب استفاده می‌کنید. فقط کافی است که در درب اندازه گیری به اندازه مناسب پودر لباس شویی بریزید و آن را برروی  لباس‌ها در داخل درام لباسشویی قراردهید. ماشین را برای شستشو برروی دور معمولی قراردهید، و دما را برروی بالاترین درجه حرارتی که برروی دستورالعمل شستشوی لباس نوشته شده تنظیم کنید. زمانیکه شستشوی ماشین پایان یافت، لباس ها را از داخل ماشین لباس شویی خارج کنید.