چه میزان ماده شوینده باید استفاده کنید؟

وقتی نوبت به میزان استفاده از ماده شوینده می‌رشد، مهمترین عواملی که باید مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از:

  • درجه کثیفی لباس‌ها
    • حجم لباس‌هایی که باید شسته شوند
    • سختی آب

استفاده از اندازه درست ماده شوینده بسیار اهمیت دارد. بدلیل اینکه مصرف کمتر از اندازه درست ماده شوینده می‌تواند به شستشو و لکه بری ضعیف منجر شود.

درجه کثیفی لباس: هرچقدر لباس های شما کثیف تر باشند برای شستشوی آنها به ماده شوینده بیشتری نیاز است. این کار به از بین بردن کثیفی و جلوگیری از بازگشت آنها به لباس شما کمک می‌کند.

اندازه مخزن ماشین لباس شویی: اندازه مصرف ماده شوینده براساس اندازه مخزن ماشین لباس شویی  مرسوم می‌باشند. اکثر ماشین لباس شویی هایی موجود در بازار دارای مخزن بزرگ (۵-۷  کیلوگرمی) هستند. پر کردن مخزن لباس شویی با حجم لباس بیشتر یعنی کثیفی بیشتر، بنابراین برای بدست آوردن نتیجه بهتر از شستن، شما به ماده شوینده بیشتری نیاز دارید.

سختی آب : سختی اب در کشورهای گوناگون متفاوت است. برای بدست آوردن نتیجه بهتر از شستشو، اگر در جایی زندگی می‌کنید که سختی آب آن زیاد است باید از ماده شوینده بیشتری استفاده کنید.