دسته بندی لباس‌ها

برای اینکه از شستشوی لباس‌ها بهترین نتیجه بدست بیاید، بهتر است تا لباس‌ها را از نظر رنگ و نوع  آنها دسته بندی کنید و همچنین ماشین را کمتر و بیشتر از ظرفیت پر نکنید. نکات مربوط به دسته بندی لباس‌ها و پر کردن ماشین لباس شویی را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

دسته بندی لباس‌ها

. لباس‌ها را براساس رنگ دسته بندی کنید ( سفید، کم رنگ، رنگ‌های تیره).

. سپس لباس‌ها را براساس نوع‌ شان دسته بندی کنید (کتانی و نخی، الیاف مصنوعی و ترکیبات مصنوعی، لباس‌های ظریف)

. همشه دستورالعمل شستشوی لباس را بررسی کنید.

. هر دسته لباس را با میزان درست مایع یا پودر شستشو بشویید.

. لباس‌های پشمی و ابریشی که با ماشین لباس شویی قابل شستشو هستند باید توسط متخصص شستشوی این نوع لباس ها و با ماده شوینده‌ای که مخصوص شستشوی این نوع لباس ‌ها است شسته شوند.

پر کردن ماشین لباس شویی

. ماشین لباس شویی را بیش از ظرفیت آن پر نکنید، زیرا این کار باعث می‌شود که لباس‌ها به خوبی شسته نشوند، به لباس‌های شما آسیب می‌زند و حتی موجب خراب شدن ماشین لباس شویی شما می‌شود.

. برای اکثر لباس‌ها، مخزن ماشین لباس شویی باید تقریبا پر شود. برای ماشین‌های مخصوص شستشوی لباس‌های پشمی ۲ یا ۳ تکه لباس کافی است.